Multiheadweger.nl
Forstan Verpakkingstechniek BV

Forstan
verpakkings
techniek
Home
Contact
Informatie
Producten
Voordelen van leaseu houdt werkkapitaal vrij om te investeren;
uw leencapaciteit wordt niet aangetast;
het biedt u bedrijfseconomische en fiscale voordelen;
u heeft vaste maandelijkse lasten en u kunt zo flexibeler inspelen op ontwikkelingen in de markt;
de betalingstermijnen kunnen worden afgestemd op de cashflow die met het bedrijfsmiddel wordt       .  .         gegenereerd;
betalingstermijnen kunnen een hoog/laag seizoenskarakter volgen;
geen additionele zekerheden.
En bij operationele lease ook nog:

Het bedrijfsmiddel komt niet op de balans van uw bedrijf te staan. Uw solvabiliteitsverhoudingen worden derhalve          niet beïnvloed;
uw bedrijf wentelt het restwaarderisico (economisch risico) af op de leasemaatschappij;
de mogelijkheid van tijdelijke uitbreiding van productiecapaciteit;
door een relatief korte looptijd bestaat de mogelijkheid sneller te moderniseren;
u voorkomt - vooral bij ICT-middelen - een mismatch tussen boekwaarde en marktwaarde.
Fiscale voordelen
Hoe kunt u blijven profiteren van de fiscale investeringsaftrek? Dit gaat als volgt. Als u in 2010 een bedrag tussen 2.200 euro en 301.800 euro investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.